Bhadra Paper Mills

23/14, Jalashambhavi Complex, 1st Main, Gandhinagar, Bangalore, Karnataka 560009
印度 印度

回收厂业务详情

接收废料:
纸板,废纸
再生产品:
再生纸
回收厂数量:
1
最后更新
2023年7月27日