Yawatahama Shigyo Co., Ltd.

1280 Shōwadōri, Yawatahama-shi, Ehimeken 796-0037
日本 日本

回收厂业务详情

接收废料:
废纸
再生产品:
再生纸
回收厂数量:
2
最后更新
2023年11月6日